Kapaanvragen – wat doet Zwolle Groenstad?

Soms blijken er ineens bomen te zijn gekapt, waarvan we denken: Wat jammer! Was dat nou echt nodig?
Zwolle Groenstad beschouwt het als haar taak om de belangen van de bomen in de stad te behartigen, de bomen kunnen dat zelf niet doen.

Binnen ons bestuur hebben we een Kapgroep (waaraan ook sommige Groenwaarnemers deelnemen) die alle kapaanvragen via de emailservice Overheid.nl kritisch bekijkt. Bij de gemeente worden eventueel tekeningen en de reden van de aanvraag opgevraagd, de kapgroep gaat ter plekke kijken en overlegt vervolgens met elkaar: is de kap noodzakelijk/onvermijdelijk, is er een mogelijkheid van verplanten en als er dan toch gekapt moet worden, komt er een herplant van andere bomen voor in de plaats?  Zonodig wordt een zienswijze of bezwaarschrift ingediend. waarop de kapaanvraag kan worden geweigerd of aangepast. We blijven alert!

Ook krijgen wij twee keer per jaar van de gemeente een lijst met alle bomen in de Zwolle die om verschillende redenen gekapt gaan worden. Leden van de Kapgroep en de Groenwaarnemers bekijken de bomen ter plaatse en geven commentaar. Ook nu kan zonodig een zienswijze of zelfs bezwaar worden ingediend,

Herinneringsbomen

Voor meer informatie over herinneringsbomen klik hier.
Als u belangstelling hebt voor het planten van een herdenkingsboom kunt u contact opnemen met ons secretariaat. U kunt ook het aanvraagformulier downloaden, klik hier!

Groenwaarnemers

In de meeste wijken van Zwolle zijn begunstigers als waarnemers actief. Deze groenwaarnemers geven ons ontwikkelingen ter plaatse door, zoals vernieling of kappen van bomen. Ze signaleren problemen zoals beschadigde of zieke bomen, zodat wij actie kunnen ondernemen in de richting van de gemeente. Wij betrekken onze groenwaarnemers ook bij de aanvragen voor kapvergunningen.

Fietstocht

Jaarlijks wordt een fietstocht georganiseerd met bestuur, groenwaarnemers, andere belangstellenden en vertegenwoordigers van de gemeente. Hierbij wordt een bepaald gebied of een bepaalde wijk uitgekozen met een toelichting door een deskundige. Tijdens en na de rit is er meestal een levendige en goede uitwisseling van elkaars standpunten. De fietstocht in 2018 heeft in juni plaatsgevonden. De deelnemers kregen van de gemeente uitleg over het beheer van het groen.

Evenementen

Wij streven naar jaarlijkse deelname aan de Nationale Boomfeestdag en de Nationale Parkendag.
Ook zijn wij vertegenwoordigd op de Streekmarkten bij de Weijenbelt in Berkum.

Advies en betrokkenheid

Wij worden door de gemeente betrokken bij de inrichting en wijziging van groenplannen, maar geven ook ongevraagd advies, vooral ten aanzien van het behoud van waardevolle  monumentale bomen.