Onze Groenwaarnemers en hun werkgebied:

Aa-landen:
Lucette M. Faber  culivrouw@gmail.com
Charlotte Jansen   jansencharlotte@hotmail.nl
Freerk Oldenburger freerkoldenburger@gmail.com
Assendorp en Pierik:
Henk Mellema   henkmellema@kpnmail.nl
Dik Bouwhuis   dikbouwhuis@hotmail.com
Berkum:
Wim Vlaanderen   vlaanderenmei@gmail.com
Binnenstad:
Theo Katerberg    th.katerberg@gmail.com
Dieze:
Theo Katerberg    th.katerberg@gmail.com
Magrit Vaartjes   magrit@kpnmail.nl
Dieze-Oost:
John van de Molegraaf   johnvandemolegraaf@gmail.com
Holtenbroek:
Pien Bos    debroedfabriek@gmail.com
Annemiek Heining,  a.heining@live.nl
Schelle-Oldeneel / Spoolde-Engelse Werk-de IJssel:
Wim Eikelboom   wim.eikelboom@solcon.nl
Evert Jan Entzinger evertentzinger@hotmail.com
Stationsbuurt:
Annette Bos    annette_bos@hotmail.com
Veerallee-kwartier:
Jan Huisman  jahuisman48@gmail.com
Weezenlanden-Noord, -Park en Nooterhof:
Kees van Dee   c.vandee@hotmail.com
Westenholte:
Bernadet van der Veen   bbvanderveen@hotmail.com                           
Jan Wolfs   wolfs.jan@gmail.com
Wipstrik:
Cor van Scheltinga   vanscheltinga@gmail.com
Wipstrik-Zeeheldenbuurt:
Robert Gorlee  robert_gor007@hotmail.com  
Zwolle-Zuid
Wim Eikelboom   wim.eikelboom@solcon.nl
Evert Jan Entzinger evertentzinger@hotmail.com

Wilt u ook Groenwaarnemer in uw wijk worden? Heel graag. U houdt voor ons de bomen in de wijk in de gaten en krijgt van ons de Groenwaarnemersmap, mét de bomencursus. Bovendien is er elk jaar een fietsexcursie met veel bomen-informatie onderweg.

Wij missen nog Groenwaarnemers in:
Kamperpoort
Hanzeland
Marslanden
Hessenpoort
Stadshagen
Dieze-West
Diezerpoort
Windesheim
Wijthmen