Onze Groenwaarnemers en hun werkgebied:

Aa-landen:
Lucette M. Faber  culivrouw@gmail.com
Charlotte Jansen   jansencharlotte@hotmail.com
Freerk Oldenburger freerkoldenburger@gmail.com
Assendorp en Pierik:
Henk Mellema   henkmellema@kpnmail.nl
Dik Bouwhuis   dikbouwhuis@hotmail.com
Berkum:
Wim Vlaanderen   vlaanderenmei@gmail.com
Centrum:
Theo Katerberg    th.katerberg@gmail.com
Dieze:
Magrit Vaartjes   magrit@kpnmail.nl
Dieze-Oost:
John van de Molegraaf   johnvandemolegraaf@gmail.com
Diezerpoort:
Marijke Creveld   m.creveld@planet.nl
Holtenbroek:
Pien Bos    debroedfabriek@gmail.com
Schelle-Oldeneel:
vacant
Spoolde-Engelse Werk-de IJssel:
Wim Eikelboom   wim.eikelboom@solcon.nl
Stadshagen:
vacant
Stationsbuurt:
Annette Bos    annette_bos@hotmail.com
Veerallee-kwartier:
Jan Huisman  jahuisman48@gmail.com
Weezenlanden-Noord, -Park en Nooterhof:
Kees van Dee   c.vandee@hotmail.com
Westenholte:
Bernadet van der Veen   bbvanderveen@hotmail.com                           
Jan Wolfs   wolfs.jan@gmail.com
Wipstrik:
Cor van Scheltinga   vanscheltinga@gmail.com
Wipstrik-Zeeheldenbuurt:
Robert Gorlee  robertgor007@hotmail.com  
Wythmen:
Pol Sandmann    psandmann@home.nl
Zwolle-Zuid
Reina Gorlee r.l.gorlee@kpnmail.nl

Wilt u ook Groenwaarnemer in uw wijk worden? Heel graag. U houdt voor ons de bomen in de wijk in de gaten en krijgt van ons de Groenwaarnemersmap, mét de bomencursus. Bovendien is er elk jaar een fietsexcursie met veel bomen-informatie onderweg.