Plant een herinneringsboom

Het is een mooi gebaar om de geboorte van een kind te vieren met het planten van een herinneringsboom.  U schenkt het kind een eigen boom en daarbij zorgt u ervoor dat Zwolle nog groener wordt. Ook kunt u een boom planten om een bijzondere datum te herdenken, bijv. bij een 25-jarig huwelijksjubileum of vanwege het overlijden van een geliefd persoon

Sinds 2000 organiseert de Stichting Zwolle Groenstad samen met de gemeente Zwolle het planten van herinneringsbomen voor bijzondere gelegenheden.
De eerste herinneringsbomen zijn geplant in het Vegtlusterbos in Berkum. Vanaf 2009 zijn herinneringsbomen geplant in het herstelde natuurgebied van de Westerveldse Aa (tussen Berkum en Isala). Hier staan ook borden met teksten over de personen voor wie de bomen zijn geplant.
De herinneringsbomen worden 2x per jaar geplant, meestal eind maart en eind november.
We planten in het Westerveldse Bos. In verband met de essentaksterfte zijn daar veel bomen gekapt, maar dat geeft ons nu de kans om er mooie herinneringsbomen te planten.

Op 24 november hebben we (in 2 groepen) met in totaal 21 planters olmen of iepen geplant, uiteraard resistent tegen de iepziekte.
Omdat we tengevolge van de coronamaatregelen enkele keren niet konden planten was het aantal planters behoorlijk opgelopen!
Het was weer een bijzondere happening en we zijn als Stichting Zwolle Groenstad heel blij dat zoveel mensen hun steentje willen bijdragen aan de vergroening van onze stad.

Onze volgende planting zal waarschijnlijk in maart/april 2022 plaatsvinden, ook aan de nieuwe iepenlaan in het Westerveldse bos.
We zullen dan maximaal 10 bomen planten.


Als u belangstelling hebt voor het planten van een herinneringsboom kunt u het aanvraagformulier downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat: info@zwollegroenstad.nl.

Hieronder vind u de teksten behorende bij de Eikenlaan in het Westerveldse bos. Deze kunt u ook scannen via een QR code op het bijbehorende bord.