Plant een herinneringsboom

Het is een mooi gebaar om de geboorte van een kind te vieren met het planten van een herinneringsboom.  U schenkt het kind een eigen boom en daarbij zorgt u ervoor dat Zwolle nog groener wordt. Ook kunt u een boom planten om een bijzondere datum te herdenken, bijv. bij een 25-jarig huwelijksjubileum of vanwege het overlijden van een geliefd persoon

Sinds 2000 organiseert de Stichting Zwolle Groenstad samen met de gemeente Zwolle het planten van herinneringsbomen voor bijzondere gelegenheden.
De eerste herinneringsbomen zijn geplant in het Vegtlusterbos in Berkum. Vanaf 2009 zijn herinneringsbomen geplant in het herstelde natuurgebied van de Westerveldse Aa (tussen Berkum en Isala). Hier staan ook borden met teksten over de personen voor wie de bomen zijn geplant.
De herinneringsbomen worden 2x per jaar geplant, meestal eind maart en eind november.
We planten nu in het Westerveldse Bos. In verband met de essentaksterfte zijn daar veel bomen gekapt en dat geeft ons de kans om er mooie herinneringsbomen te planten.

Het gros van de aanvragen betreft het planten van een boom ter nagedachtenis van overledenen. Het planten van een boom voor een vreugdevolle gebeurtenis blijkt daarbij steeds meer achter te blijven.

Daarom hebben wij besloten om de aanvragen op te splitsen:
in het voorjaar wordt geplant voor een geboorte, jubileum, huwelijk etc en in het najaar voor overledenen.

Onze volgende planting is op 14 december a.s. Inmiddels hebben 10 planters zich aangemeld, en daarmee is het maximum voor deze plantdag bereikt.


Als u belangstelling hebt voor het planten van een herinneringsboom kunt u het aanvraagformulier downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat: info@zwollegroenstad.nl.

Hieronder vind u de teksten behorende bij de eikenlaan en de iepenlaan in het Westerveldse bos. Deze kunt u ook scannen via een QR code op het bijbehorende bord.