Nieuws en foto’s

Planten van herinneringsbomen op 4 april 2018

Op 4 april werden er weer herinneringsbomen geplant, 6 eiken dit keer. Op een nieuwe locatie, want het Vegtlusterbos was ‘vol’. Er is veel ruimte beschikbaar gekomen in het Westerveldse Bos omdat er daar veel essen zijn gekapt i.v.m. de essentaksterfte; een ramp voor de essen, maar voor ons een meevaller, want het is een prachtige plek. Aan de rand van het bos zijn de eiken geplant, mooie flinke exemplaren. Het begin van een mooie eikenlaan.
De planters werden verwelkomd met koffie en thee waarna Dirk Maas, de voorzitter van Stichting Zwolle Groenstad het evenement opende  met een welkomstwoord. Hier  na gingen de planters met behulp van de ROVA zelf aan de slag. De meeste herinneringsbomen werden geplant om een overledene te gedenken, maar ook werd een eik geplant door iemand die 50 jaar in Zwolle woonde. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat en de weergoden waren ons gunstig: pas na afloop kwam er een fikse bui!

Ter ere van Gerard Mostert (25 november 2017 )
Op deze zaterdagmorgen was er weer een planting, nu van drie inheemse zwarte populieren. Met deze planting zette Zwolle Groenstad haar bestuurslid en mede-oprichter Gerard Mostert in het zonnetje, we hebben hem toegesproken om hem te danken voor al het werk dat hij deed voor Zwolle Groenstad en de hele stad! Deze planting, samen met zijn kinderen en (achter-)kleinkinderen, vond plaats in ‘zijn’ Schellerdriehoek, het park dat mede door zijn enorme inzet ontstond en dat hiermee ook weer een beetje mooier is geworden.

 

Herinneringsbomen planten (24 november 2017 )
Op vrijdag 24 november zijn er weer herinneringsbomen geplant in het Vegtlusterbos, wel 16 deze keer, waarvan 5 vervanging. Er werden beuken, eiken, lindes en olmen geplant o.a. ter herinnering van overledenen en ter ere van een huwelijksjubileum. Na afloop was er een samenzijn met koffie en thee. Met deze planting is dit gebied in het Vegtlusterbos alweer bijna vol. Voor volgend jaar wordt een nieuwe locatie gezocht.

Zwolle Groenstad wil eiken Westenholte behouden (13 november 2017 )
Zijn de dagen geteld voor 26 eiken aan de Steenboerweg in Westenholte? Dat is de vraag die voorlag bij de bestuursrechter in Zwolle. Het college van B en W heeft een kapvergunning afgegeven voor de monumentale bomen, maar de Stichting Zwolle Groenstad protesteert ertegen.

Het bezwaar van de stichting tegen het vellen van de bomen is eerder door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente ongegrond verklaard, vandaar de gang naar de rechter. Daar liet een woordvoerder van de gemeente weten dat het college nu wel een beetje vaart wil maken met de voorgenomen kap. Het liefst al in december, maar uiterlijk voor half maart moet de zaag erin. De gemeente zal wel de procedure bij de bestuursrechter afwachten. Het gaat voor een deel om eiken (tien stuks) die zijn aangewezen als bijzondere bomen, ze zijn meer dan vijftig jaar oud, geplant in de jaren zestig van de vorige eeuw. Bovendien zijn de 26 bomen beschermd omdat ze behoren tot de wijkgroenstructuur van Zwolle. Dat wil zeggen dat ze niet zonder vergunning gekapt mogen worden.

Bewoners van acht huizen grenzend aan het met bomen omzoomde lommerrijke fietspad hebben vooral last van de schaduwwerking. “Ze hebben gewoon geen straaltje zon in de tuin, niet in de voortuin en niet in de achtertuin. Dat is negatief bepalend voor het leef- en woongenot. Een unieke situatie in Zwolle”, laat de gemeentewoordvoerder weten. “Maar de mensen zijn er komen wonen toen de bomen er al waren. Je weet toch dat die groeien?”, vroeg de rechter in navolging van Zwolle Groenstad. En hij wilde weten: “worden er mensen depressief van ofzo?” Nee, van depressies is niets bekend, maar: “In de loop der tijden zijn ook woonwensen veranderd”, was het argument namens collegezijde. Het is van ‘algemeen maatschappelijk belang’ dat de grote bomen worden geveld.

Daar heeft Zwolle Groenstad wel vraagtekens bij. ‘Algemeen maatschappelijk belang’ is volgens de stichting aan de orde als er bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk moet komen of een dijk moet worden verhoogd. Wnd. voorzitter Dirk Maas: “De bomen dempen de wind vanuit de polder. Een belangrijke functie is verder dat ze de lucht zuiveren. Dat win je niet terug met het terugplanten van kleinere bomen zoals zuileiken, die kun je vergelijken met populieren.” En, vindt hij, “de bomen geven structuur aan de laan, het is een genot om er langs te fietsen.” Niet alle bomen langs de laan worden gekapt en er komen wel nieuwe bomen voor in de plaats, maar die kunnen de kolossale bomen niet vervangen qua grootte en groenbeleving.

Een derde van de bewoners had bezwaar, een derde wilde de bomen behouden en een derde had geen mening, dus: niet de meerderheid had problemen met de bomen.

De rechter geeft over uiterlijk twee weken uitsluitsel. Hij laat dan ook weten of dat een voorlopige uitspraak is of gelijk een definitieve beslissing.

Bomen aan de Porporastraat (september 2017)
Zwolle Groenstad kreeg bericht van een verontruste bewoner in Holtenbroek over kap aan de Porporastraat. Langs deze straat worden nieuwe huizen gebouwd. Zij sprak namens 20 bewoners van zijstraat, de Corellistraat. Er zou een boom worden gekapt terwijl zíj zouden willen dat hij blijft. Buurtbewoners waren er zeer bij betrokken om de boom te behouden. Hij zou niet voldoende waarde hebben om hem te verplaatsen en kwam volgens de tekening, die zij kregen te zien van de gemeente, precies op de rand van de nieuwe stoep. Hij zou het door de bouw niet overleven. Ze hadden bezwaar tegen de kapaanvraag in moeten dienen…… En de veiligheid zou in het geding zijn. Ook al waren ze het er niet mee eens, er is geen ruimte meer voor een alternatief waardoor de boom zou kunnen blijven staan. De bewoners hadden het prima gevonden er omheen te rijden, het haalt zelfs de snelheid waarmee auto’s door de straat rijden naar beneden. Het voelt machteloos en niet fijn.

Daarnaast zijn er al verschillende bomen gesneuveld of beschadigd door de bouw. Het was voorheen een prachtige bomenlaan.
Ze hebben contact gehad met de gemeente die wel coöperatief was maar nu geen andere mogelijkheid meer ziet. De bomen, die door de bouw zijn beschadigd of gekapt, zullen worden vervangen door andere bomen. Ook is er een alternatief geboden voor de kap van de boom in kwestie. Mogelijk komen er nu twee groenbakken halverwege de straat.

Zwolle Groenstad waardeert het zéér als burgers in actie voeren voor bomen. Voor deze verontruste bewoner konden wij niets meer doen, maar zij werd voor Holtenbroek wel een nieuwe Groenwaarnemer!